دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
جدول زمانبندی پرسش های کلاسی و آزمون دبیران برای دروس  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
دانش آموزان ( شرکت کننده در پایگاه تابستانی )  
 
اطلاعیه 1- 98/5/17
 
تاریخ برگزاری آزمون :
 
فیزیک و شیمی  -->  روز سه شنبه     98/5/22
ریاضی و هوش    -->   روز چهارشنبه    98/5/23
 
ساعت برگزاری آزمون: 13:10 الی 14:30
 
 
 
اطلاعیه1- 98/5/10
 
مدرسه بجای روز دوشنبه مورخ 98/5/21 (تعطیل رسمی )، روز شنبه مورخ 98/5/12 دایر می باشد.
دانش آموزان پایه هشتم  

اطلاعیه - 99/2/29

 

راهنمای ورود 

Adobe Connect Guide-E.pdf

 

 

---------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/12/4

 

 

---------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/9

 

 

---------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/6

 

تمدید شرکت در آزمونهای مشاوره ای و نمون برگ های نظرخواهی

( جهت اطلاع مشاوران ، دانش آموزان ، اولیاء و دبیران محترم )

 
مهلت اجرای آزمونهای مشاوره ای رغبت و توانایی در سامانه همگام، تا 7 بهمن تمدید شد.
نمون برگ های نظرخواهی دانش آموزان و اولیاء و مشاوران و دبیران محترم تا 20 بهمن فعال است.
 
---------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/5

  * توجه *

آزمون تربیت بدنی (جدید )

روز یکشنبه (فردا) مورخ 98/11/6،  برگزار میگردد.

---------------------------------------

 

اطلاعیه1 - 98/10/30

 

آزمون تربیت بدنی

روز شنبه مورخ 98/11/5 برگزار میگردد.

----------------------------------------

 

اطلاعیه 2 - 98/10/28

 

کلیه دانش آموزان (پایه های هفتم ، هشتم و نهم)

 

در روز یکشنبه مورخ 98/10/29 ،  پس از آزمون زبان انگلیسی تعطیل خواهند بود.

----------------------------------------

 
اطلاعیه - 98/9/23
 

دانش آموزان کلاسهای 804 و 805 

روز دوشنبه مورخ 98/9/25 ،  ریاضی همراه داشته باشید.

----------------------------------------

 

اطلاعیه 98/9/13
 
دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه روشهای خلاق یادگیری
 
روز پنج شنبه مورخ 98/9/14 آزمونک فیزیک و آزمونک ریاضی برگزار می شود.
----------------------------------------
 
 
اطلاعیه 98/9/3
 
دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه روشهای خلاق یادگیری
 
روز پنج شنبه مورخ 98/9/7 آزمونک فیزیک برگزار میگردد. آزمونک ریاضی به روز پنج شنبه مورخ 98/9/14 موکول میگردد.
----------------------------------------
 
 
اطلاعیه - 98/5/31
 
دانش آموزان می توانند جهت مشاهده کارنامه (پایگاه تابستانی) خود به پنل دانش آموزی  در مدبر مراجعه نمایند.
----------------------------------------
 
اطلاعیه 3-  98/5/17
 
آزمون کتبی و عملی کامپیوتر :
روز یکشنبه مورخ 98/5/20 در ساعت 7:40 در محل سالن اجتماعات (کتبی) و سپس در سایت (عملی) برگزار میگردد.
----------------------------------------
 
اطلاعیه 98/5/13
 
روز دوشنبه مورخ 98/5/14 به جای کلاس هوش ، کلاس ریاضی دارند پلی کپی های این درس را همراه داشته باشند.
----------------------------------------
اطلاعیه2- 98/5/10
 
روز شنبه مورخ 98/5/12 کلاس ریاضی دارند. پلی کپی های ریاضی همراه داشته باشند.