دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
دانش آموزان ( شرکت کننده در پایگاه تابستانی )  
 
اطلاعیه 1- 98/5/17
 
تاریخ برگزاری آزمون :
 
فیزیک و شیمی  -->   روز سه شنبه     98/5/22
ریاضی و هوش    -->   روز چهارشنبه    98/5/23
 
ساعت برگزاری آزمون: 13:10 الی 14:30
 
 
 
اطلاعیه1- 98/5/10
 
مدرسه بجای روز دوشنبه مورخ 98/5/21 (تعطیل رسمی )، روز شنبه مورخ 98/5/12 دایر می باشد.
دانش آموزان پایه نهم  

اطلاعیه - 99/2/30

 

 

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه 2 - 99/2/26

 

راهنمای ورود

Adobe Connect Guide-E.pdf

 

 

---------------------------------------------------

اطلاعیه - 98/12/4

 

 

-----------------------------------------------------

اطلاعیه3 - 98/11/21

 

آزمون ریاضی روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 

برای کلیه کلاسهای پایه نهم برگزار میگردد. 

نمونه سوالات ریاضی را از بخش تکالیف می توانید دریافت کنید.

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/9

 

 

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/6

 

تمدید شرکت در آزمونهای مشاوره ای و نمون برگ های نظرخواهی

( جهت اطلاع مشاوران ، دانش آموزان ، اولیاء و دبیران محترم )

 
مهلت اجرای آزمونهای مشاوره ای رغبت و توانایی در سامانه همگام، تا 7 بهمن تمدید شد.
نمون برگ های نظرخواهی دانش آموزان و اولیاء و مشاوران و دبیران محترم تا 20 بهمن فعال است.
 
-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه 3 - 98/11/5

 

دانش آموزان پایه نهم

 

روز یکشنبه (فردا) مورخ 98/11/6 ، ساعت 13:45 دقیقه تعطیل خواهند شد.

 

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه 2 - 98/11/5

 

راهنمای هدایت تحصیلی و مشاغل (رشته های : علوم انسانی ، علوم تجربی ، علوم ریاضی)

 

 

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/11/5

  * توجه *

آزمون تربیت بدنی ( جدید )

روز یکشنبه (فردا) مورخ 98/11/6،  برگزار میگردد.

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه1 - 98/10/30

 

آزمون تربیت بدنی

روز شنبه مورخ 98/11/5 برگزار میگردد.

-----------------------------------------------------

 

اطلاعیه 2 - 98/10/28

 

کلیه دانش آموزان (پایه های هفتم ، هشتم و نهم)

 

در روز یکشنبه مورخ 98/10/29 ،  پس از آزمون زبان انگلیسی تعطیل خواهند بود.

----------------------------------------------------

 
اطلاعیه - 98/9/24
 

دانش آموزان کلاسهای 901 ، 902 و 903

روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ،  به جای مطالعات اجتماعی، ریاضی همراه داشته باشید.

 

----------------------------------------------------

( اصلاحیه )
 
اطلاعیه - 98/9/23
 

دانش آموزان کلاس 904

روز سه شنبه مورخ 98/9/26 ،  مطالعات اجتماعی همراه داشته باشید.

----------------------------------------------------

 
 
اطلاعیه - 98/9/11
 
دانش آموزان روز سه شنبه مورخ 98/9/12 ( فردا ) آزمون دفاعی برگزار می گردد.

----------------------------------------------------

 
 
 
اطلاعیه1 - 98/7/17
 
دانش آموزان روز شنبه مورخ 98/7/20 به جای کلاس زیست شناسی ، کلاس فیزیک خواهند داشت. 

----------------------------------------------------

 
 
اطلاعیه 2 - 98/7/17
کلاسهای روز پنج شنبه مورخ 98/7/18 ، این هفته برگزار نمیگردد.
 

----------------------------------------------------

 
 
اطلاعیه - 98/7/4
 
اطلاعیه 98/7/4
دعوتنامه اولیای پایه نهم

----------------------------------------------------

 

اطلاعیه - 98/6/5
دانش آموزان می توانند جهت مشاهده کارنامه (پایگاه تابستانی) خود به پنل دانش آموزی در مدبر مراجعه نمایند.

----------------------------------------------------

 
اطلاعیه2- 98/5/17
 
روز یکشنبه مورخ 98/5/20 به جای کلاس هوش ، کلاس شیمی دارند.