دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8

19 دی 1396

قابل توجه دانش آموزان دانش افزایی

جهت دانلود تکالیف دانش افزایی کلیک کنید
مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 2/4
(9 نظر )

19 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )

16 دی 1396

دوشنبه 18 دی

مدرسه تا ساعت 14:30 برقرار است 
مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 3/2
(5 نظر )

14 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 دی 1396

ساعت کلاس های دانش افزایی

توجه : پنجشنبه 14 دی ماه
مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

13 دی 1396

کلاس های دانش افزایی

پنجشنبه 14 دی
قابل توجه کلیه دانش آموزان دانش افزایی
مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

5 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

5 دی 1396

مولف: فاطمه ارجمندی
0  نظر
رتبه خبر: 2
(1 نظر )
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2