چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی جنت یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶
جا به جایی برنامه درسی روز دوشنبه 2 بهمن ماه
پایه هفتم 
دانش آموزان پایه هفتم فردا دوشنبه 2 بهمن ماه به جای درس عربی ، درس ریاضی همراه داشته باشند  و روز سه شنبه 3 بهمن ماه به جای درس ریاضی درس عربی همراه داشته باشند.
انتهای پیام/.