چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی جنت چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
برقراری کلاس های دانش افزایی
خ13 اردیبهشت 97
به اطلاع دانش اموزان می رساند روز پنجشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه کلاس های دانش افزایی برقرار میباشد .
انتهای پیام/.