چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی جنت یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه ساعت تعطیلی دبیرستان
بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعت کار دبیرستان جنت به قرار زیر می باشد.
روزهای ( شنبه -یکشنبه -  دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 15 : 7 الی 30 : 14 بعدازظهر
روز ( سه شنبه ) از ساعت  15 : 7  الی  30 : 12 بعد از ظهر
انتهای پیام/.