چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی جنت یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷
اطلاعیه ساعت تعطیلی دبیرستان
بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعت کار دبیرستان جنت به قرار زیر می باشد.
روزهای زوج ( شنبه - دوشنبه - چهارشنبه ) از ساعت 15 : 7 الی 30 : 14 بعدازظهر
روزهای فرد ( یکشنبه - سه شنبه ) از ساعت  15 : 7  الی  30 : 12 بعد از ظهر
انتهای پیام/.