چاپ خبر
دبیرستان دوره اول نمونه دولتی جنت سه‌شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷
تکلیف فیزیک هفتم
 
فیزیک هفتم 1 .pdf
دانش آموزان عزیز برای جلسه آینده سوال 64 تا 84 حل شود مابقی صفحات برای جلسات بعدی حل شود
 
فیزیک هفتم 2 .pdf
دانش آموزان عزیز برای جلسه آینده سوال 1 تا 21 حل شود مابقی صفحات برای جلسات بعدی حل شود
 
 
انتهای پیام/.