دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
  لحظه های ماندگار  
  برگزاری اعیاد شعبانیه