دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
   
لحظه های ماندگار
 
     
   
برگزاری اعیاد شعبانیه