دبیرستان دخترانه هیئت امنایی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
 
 

 بازگشایی وبزرگداشت هفته دفاع مقدس

 
 

بزرگداشت 13آبان ماه-روز دانش آموز