دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 

 بازگشایی وبزرگداشت هفته دفاع مقدس

 

بزرگداشت 13آبان ماه-روز دانش آموز