دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   بازگشایی وبزرگداشت هفته دفاع مقدس  
  بزرگداشت 13آبان ماه-روز دانش آموز