بازگشایی وبزرگداشت هفته دفاع مقدس  
     
  بزرگداشت 13آبان ماه-روز دانش آموز