مسابقات قرآن و عترت
 
کلیه دانش آموزانی که مایل به شرکت در مسابقات قرآن و عترت هستند جهت ثبت نام و دریافت جزوه به نماینده شورای دانش آموزی و یا معاونین پرورشی کلاس خود مراجعه نمایند

مسابقات پایه اول - نهج البلاغه - صحیفه سجادیه - احکام - انشاء و نماز- قرآن
 مواد رشته مفاهیم
 ترجمه و مفاهیم کل کتاب درسی صحت قرائت جزء 1و2و3و4
 رشته حفظ
 آیات 1 تا 69 سوره بقره
 رشته قرائت
 جزء 1 و 2 و30

مسابقات پایه سوم - نهج البلاغه - صحیفه سجادیه - احکام - انشاء و نماز- قرآن
مواد رشته مفاهیم
ترجمه و مفاهیم کل کتاب قرآن درسی صحت قراءت جزء 21 و 22 و 23 و 24
 رشته حفظ
 آیات 70 تا 126 سوره بقره
 رشته قرائت
 جزء 1 و 2 و 30