دبیرستان دخترانه نمونه دولتی جنت(دوره اول)منطقه8
 
   
 
     
توضیحات بیشتر
 
 
فایل زیر را جهت شرکت در مسابقه به دقت مطالعه نمائید.
 
 
"هنگام شرکت در مسابقه جلوی مشخصات خود ( زیستاپ ) را بنویسید."
 
 
 
     
 
     
مسابقه زیست تاپ